Főoldal - Hírek

Egyenélő Bánásmód Hatóság: ügyfélfogadás!
 

Egyenlő Bánásmód Hatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei referens tájékoztatója
2018
Esélyegyenlőségi ügyfélfogadás : március További részletek letölthetők pdf*
Esélyegyenlőségi ügyfélfogadás : február További részletek letölthetők pdf*
Esélyegyenlőségi ügyfélfogadás : január További részletek letölthetők pdf*
2017.
Esélyegyenlőségi ügyfélfogadás : december További részletek letölthetők pdf*
Esélyegyenlőségi ügyfélfogadás :november További részletek letölthetők pdf*


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2018. február 09.
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Hangács településen” című projekt keretében az önkormányzat 50 016 070 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretében a TOP -2.1.3 – 15 – BO1 – 2016- 00054 kódszámú projektnek köszönhetően Hangács Község I. ütemű belterületi csapadékvíz elvezetése valósul meg 1685 méteren. A projekt célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár, dombvidéki árvíz veszélyeztetésének csökkentése.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2018. február 06..

Tájékoztatás a hulladékudvarok használatáról. Letölthető*pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2018. január 11.

Értesítjük a község lakosságát,
hogy szabadság miatt
2018.01.12-én 12.30 – 13.30 óráig
lesz orvosi rendelés.
Rendel: dr. Marincsák Gyula


A képre kattintva az üdvözlet nagyobban is olvasható!
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2017. december 18.
2018 évi HULLADÉKNAPTÁR Letölthető*pdf
Általános tájékoztatás leolvasási és számlázási rend változásáról
Tisztelt Felhasználóink!
Társaságunk folyamatosan törekszik az egyre színvonalasabb szolgáltatásnyújtásra, a modern technika által biztosított lehetőségek működésbe történő beillesztésére azért, hogy felhasználóinak igényeit a lehető legjobban kielégíthesse.
A regionális víziközmű-társaságokkal együttműködve a tulajdonosi iránymutatást figyelembe véve elindult az ÉRV ZRt. háttérfolyamatainak és rendszereinek a fejlesztése is. A cél egy gazdaságosan működő, a teljes vízszolgáltatási szektoron belül egységesen és gyorsan fejleszthető rendszer kialakítása.
Ennek a fejlesztésnek az első lépéseként 2018. 01. 01-től a Társaság teljes területére vonatkozóan változás következik be a leolvasási és a számlázási rendben. További részletek letölthetők*pdf

MEGHÍVÓ!/LETÖLTHETŐ PDF*
2017. december 11.

SZILVESZTERI batyus BULI 2017. DECEMBER 31. 19 ÓRÁTÓL
Élőzenét biztosítunk!
Helyszín: Művelődési Ház Hangács
Részvételi díj: 1.500.-Ft/fő
Jelentkezni 2017. december 24. napjáig lehet
Berecz Ákosnénál a 20/999-4951 telefonszámon.
Jelentkezéseket korlátozott számban tudunk elfogadni!


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2017. december 18.

VÁLASZTÁSI HATÁROZAT Szavazókörök kialakítása
További részletek letölthetők pdf*


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2017. december 08.

Tájékoztatás az ünnepnapi hulladékszállításról!
További részletek letölthetők pdf*


MEGHÍVÓ!/LETÖLTHETŐ PDF*
2017. december 11.

MEGHÍVÓ
Hagyományunkhoz híven öltöztessük fel együtt községünk karácsonyfáját!
A jókedvet és az ünnepi hangulatot fokozva, az önkormányzat kellemes zenével, forralt borral és meleg teával várja a lakosokat.
Találkozzunk 2017. december 16-án 15 órakor a buszvégállomáson lévő téren!
Egyben szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a településünk karácsonyi műsorára, amelyet a karácsonyfa-díszítést követően tartunk!
Időpont: 2017. december 16. 16 óra 30 perc
Helyszín: Művelődési Ház
Mindenkit szeretettel várunk!


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2017. december 14

HIRDETMÉNY!
2017.november 07.

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk Hangács Község Településképi Arculati Kézikönyvét és Településképi rendelet-tervezetét elkészítette. Az elkészül Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelet-tervezettel kapcsolatban Hangács Község Önkormányzatának 9/2017. (VI.21.) számú Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.
További részletek letölthetők pdf*


ÉRV TÁJÉKOZTATÁS
2017. november 13..

A TELEPÜLÉSI KÖZKIFOLYÓK (KÖZKUTAK) HELYES HASZNÁLATA TÉLEN
A fagyok beköszöntével az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi hasznos tanácsokkal szolgál a közkifolyók helyes téli használatával kapcsolatban.
Hasznos téli tudnivalók
Hogyan védjük az ivóvízmérőinket és a vízvezetékeinket a fagykárok ellen?
A fagyok beköszöntével érdemes idejében megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező ivóvízmérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségeit. Az ÉRV ZRt. felhívja a figyelmet a vízvezetékek és az ivóvízmérők fagy elleni védelmének fontosságára, amely a belső hálózaton a Felhasználók feladata. A megrongálódott ivóvízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, hitelesítésének költségeit a Felhasználó köteles a szolgáltatónak megtéríteni. Fokozott elővigyázatossággal a károk és a bosszúságok elkerülhetőek. Hogyan?

További részletek»

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata!
2017. október 09.

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata HANGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
További részletek letölthetők pdf*


MEGHÍVÓ IDŐSEK ESTJÉRE!/Letölthető pdf*
2017. október 03.

„Nem az évek számítanak az életünkben, hanem az élet az éveinkben.”
/A.E.Stevenson/

Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. október 6-án 16 órai kezdettel Idősek Estjét szervez,
melyre szeretettel meghívja a nyugdíjasokat.
Helyszín: Művelődési Ház
Program: Óvodások, iskolások műsora, Operett műsor, vacsora élőzenével

Varga István
polgármester
Amennyiben a rendezvényre szállítást igényelne, legyen szíves azt minél előbb jelezze a Hivatalban, vagy a 46/399-868-os telefonszámon!


Egyenlő Bánásmód Hatóság Tájékoztatója!
2017. augusztus 21..

Egyenlő Bánásmód Hatóság esélyegyenlőségi ügyfélfogadás:
Szeptember: További részletek letölthetők pdf*
Auguszus: További részletek letölthetők pdf*


HANGÁCSI FALUNAP 2017. augusztus 5.
2017. augusztus 1.

Képekre kattintva a plakátok nagyobban is olvashatók!
Süteménysütő verseny» Pálinkaverseny» Sörivó verseny»

HIRDETMÉNY
2017. június 27.

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Hangács Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Hangács Község Önkormányzatának .9/2017. (VI.21.) számú Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.hangacs.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Hangács lakossága és a hangácsi ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.
A véleménynyilvánítás határideje: 2017. július 1-től - 2017. július 21-ig. Tovább pdf* »


TÁJÉKOZTATÁS szünidei gyermekétkeztetésről
2017. május 22.

A Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. További részletek»
7. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez Letölthető pdf* word*

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ORVOSI ÜGYELET KÖLTÖZÉSÉRŐL
2017. április 25.

A képekre kattintva azok nagyobban is olvashatók!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ LOMTALANÍTÁSRÓL!
2017. április13

TISZTELT LAKOSSÁG!
Tájékoztatásul közöljük, hogy 2017. április 20-án (Csütörtök) lesz községünkben a LOMTALANÍTÁS.
Kérjük a lakosságot, hogy a lomokat a tárolóedény mellé helyezzék el, reggel 6 órára!
A járművek az útvonalon csak egyszer haladnak végig, így a később kikészített lomok elszállítása nem megoldott.
A lom nem tartalmazhat:
- háztartási hulladékot
- veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékot, faforgácsot, oldószereket, savakat, lúgokat, olajat, gyógyszereket, állati tetemeket
- azbesztet tartalmazó hulladékot
-éles-, hegyes eszközöket
- építési törmeléket
- gumiköpenyt, autóroncsokat
- elektronikai hulladékot
- zöldhulladékot


Egyenlő Bánásmód Hatóság Tájékoztatója!
2017. április 5.

Egyenlő Bánásmód Hatóság Miskolc térségében tartandó esélyegyenlőségi fogadóóra megtartásának időpontjai és helyszíne 2017. április hónapban. További részletek letölthetők pdf*


MEGHÍVÓ MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE!
2017. március 14.


Lakossági Tájékoztató!
2017. március 14.

A helyi iparűzési adó nyomtatványok 2016-ról Letölthetők pdf*


MEGHÍVÓ SZILVESZTERI BATYUS BULIBA!
2016. december 07.

A képre kattintva további részletek is olvashatók!


KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐK-PROGRAMOK
2016. december 06..

A képre kattintva az üdvözlet és a meghívó nagyobban is olvasható!
A képre kattintva a meghívó és a vers nagyobban is olvasható!

Meghívó Batyus Bálba!
2016. október 28.

Képre kattintva a meghívó nagyobban is letölthető!


HANGÁCSI FALUNAP 2016. július 23.
2016. július 18.

Képekre kattintva a plakát nagyban is olvasható!
Pogácsa sütő verseny Fotóverseny Borserseny

Lakossági Tájékoztató
2016. június 27.

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program
Háztartási nagygépek/hűtó és fagyasztó készülékek/ energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram
.
További részletek»
Teljes hűtőgép lista /Letölthető pdf*

Lakossági Hírlevél - ELBÍR
2015. június 17.

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER
LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL - 2016. nyár.
Letölthető *.pdf


Tisztelt Lakosság
2016. április 27.

Áprilistól folytatódik a zöld hulladék gyűjtése az Ön településén. Első alkalommal bármilyen áttetsző zsákban kihelyezheti a zöld hulladékot. A továbbiakban a gyűjtőjáraton dolgozó munkatársunk minden alkalommal annyi zsákot dob be postaládájába, amennyi zöld hulladékot Ön előzetesen kihelyezett. A zsákok begyűjtése kéthetente a lenti naptár szerinti napokon történik. Kérjük, hogy a megtelt zsákokat az adott napon, bekötözve helyezze a lakóingatlanja elé. Kérjük továbbá, hogy a felsorolt hulladékokat tisztán, más hulladékoktól mentesen gyűjtse. Amennyiben kommunális hulladékkal szennyezett az összegyűjtött zöld hulladék, a zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Hulladékgyűjtési naptár:További részletek»

Tisztelt Lakosság
2016. április 11.

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2016. április 14-én (Csütörtök) lesz községünkben a LOMTALANÍTÁS. Kérjük a lakosságot, hogy a lomokat a tárolóedény mellé helyezzék el,reggel 6 órára!A járművek az útvonalon csak egyszer haladnak végig, így a később kikészített lomok elszállítása nem megoldott.A lom nem tartalmazhat: - háztartási hulladékot - veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékot, faforgácsot, oldószereket, savakat, lúgokat, olajat, gyógyszereket, állati tetemeket - azbesztet tartalmazó hulladékot -éles-, hegyes eszközöket - építési törmeléket - gumiköpenyt, autóroncsokat - elektronikai hulladékot - zöldhulladékot

Meghívó
2016. március 8.


Képre kattintva további részletek

Meghívó Nőnapi Batyus Bálra
2016. február 15.

Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait a NŐNAPI BATYUS BÁLRA! Időpontja: 2016. március 5-én 19 órától Helyszín: Művelődési Ház Hangács Részvételi díj: 2000.-Ft/pár Jelentkezni 2016. február 26-ig a Hivatalban vagy a 46/399-868-as telefonszámon lehet.
A részvételi díjat előre kérjük rendezni a Hivatalban!
A plakát letölthető

Meghívó
2015. december 15.

Kedves Hangácsiak! Hozzanak egy díszt, öltöztessük fel együtt községünk karácsonyfáját! A jókedvet és az ünnepi hangulatot fokozva, az önkormányzat kellemes zenével, forralt borral és meleg teával várja a lakosokat. Találkozunk 2015. december 19-én 15 órakor a buszvégállomáson lévő téren. Ezt követően 17 órai kezdettel a Continental Singers ad koncertet a Művelődési Házban. Mindenkit szeretettel vár Hangács Község Önkormányzat Képviselőtestülete! Plakát


Karácsonyi üdvözlet!
2015. december 15.


MEGHÍVÓ!
2015. december 15.

Kedves Hangácsiak!

Hozzanak egy díszt, öltöztessük fel együtt községünk karácsonyfáját!
A jókedvet és az ünnepi hangulatot fokozva, az önkormányzat kellemes zenével, forralt borral és meleg teával várja a lakosokat.
Találkozunk 2015. december 19-én 15 órakor a buszvégállomáson lévő téren.
Ezt követően 17 órai kezdettel a Continental Singers ad koncertet a Művelődési Házban.
Mindenkit szeretettel vár Hangács Község Önkormányzat Képviselőtestülete!

Plakát


PLAKÁT!
2015. december 15.


MEGHÍVÓ!
2015. december 15.


MEGHÍVÓ!
2015. november 17.

A képre kattintva további részletek is olvashatók!

HIVATÁS-SZOLGÁLAT-KARRIER
2015. október 27.

Rendőr szeretnél lenni?
Ha cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű magyar állampolgár vagy, és rendelkezel érettségivel vagy azt 2016. július1-ig megszerzed, illetve megfelelsz az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági elvárásoknak, már megtetted az első lépést.
Miért jobb a rendészeti szakközépiskola, mint a többi szakképző intézmény?
Támogatunk abban, hogy B kategóriás vezetői engedélyt, illetve államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt szerezz. A minél jobb tanulmányi eredmény elérésére motiváló ösztöndíjat biztosítunk, lehetőséget nyújtunk kollégiumi elhelyezésre, és háromszori étkezésre. Mindezeken túl tanulói juttatások és szociális támogatások is rendelkezésre állnak, az arra jogosultaknak.
Ami a legfontosabb: egy belátható életpályát, tervezhető előmenetelt biztosító, kihívásokkal teli életpályát választhatsz, ahol elsődleges feladatod a közbiztonság és a belső rend védelme.
Hogyan kell jelentkezned?
A pályázati felhívást és a jelentkezési egységcsomagot az alábbi honlapokon találod:
Országos Rendőr-főkapitányság: www.police.hu
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola: www.arszki.hu
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola: www.rendeszkepzo-kormend.hu
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola: www.mrszki.hu
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola: www.szrszki.hu
Jelentkezési anyagodat az általad választott rendészeti szakközépiskolának 2016.02.15-ig kell elküldened.

BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL!
2015. október 27.

Lakossági hírlevél 2015. október. Biztonságban halottak napján»

OKTÓBER 23. ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
2015. október 21..


KÖNYVBAZÁR HANGÁCSON!
2015.július 17.


A képre kattintva további részletek olvashatók!

ÉRTESÍTÉS!
2015. április30.

Tájékoztatom a község lakosságát, hogy 2015. május 1. napjától a háziorvosi ellátást
Dr. Papp Kálmán Dénes és helyettes orvosai biztosítják – előreláthatóan 2015. július 1. napjáig.

Hangács Község Polgármestere


RENDELÉSI IDŐ
2015. április30.

Rendelési idő:

Hétfő: 13.30-14.30
(Zilizen: 12.30-13.30)
Kedd: 12.30-14.00
(Hangács tanácsadás: 14.00-14.30)
Szerda: 12.30-14.00
Csütörtök: 10.00-11.00
(Nyomár: 9.30-10.00)
Péntek: 12.30-13.30

Anyák napi ünnepség
2015. április 27.

Hangácson, 2015. május 3-án, vasárnap 14.00 órai kezdettel, ünnepi műsorral köszöntjük a településen élő édesanyákat, nagymamákat.

Helyszíne: Hangács, Művelődési Ház
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!


LOMTALANÍTÁS
2015. április 27.

TISZTELT LAKOSSÁG!
Tájékoztatásul közöljük, hogy 2015. május 7-én (Csütörtök) lesz községünkben a LOMTALANÍTÁS.
Kérjük a lakosságot, hogy a lomokat a tárolóedény mellé helyezzék el, reggel 6 órára!

A járművek az útvonalon csak egyszer haladnak végig, így a később kikészített lomok elszállítása nem megoldott.

A lomtalanítás nem foglalja magában a veszélyes hulladék (gumiabroncs, akkumulátor, hűtőszekrény, TV készülék, festék,- olajszármazékok, zöld hulladék stb.) elszállítását.


Lakossági Hírlevél - ELBÍR
2015. április 27.

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER
LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL - 2015. április
Letölthető *.pdf


CONTINENTAL SINGERS koncert Hangácson
2015. március 16..

"Nem ismeretlen már a Hangácson és környékén élő embereknek a név: Magyar Continental Singers! Több alkalommal vendégeskedtek településünkön nyári csoportjaik, mindig lélekemelő és csodálatos zenei/színpadi produkcióval kápráztatva el minket! Ezúttal a zenekaros csoport ad élő koncertet a hangácsi művelődési házban, melyre mindenkit nagy szeretettel várunk!"


MEGHÍVÓ
2015. március 13.

Szeretettel meghívjuk a Tisztelt Lakosságot 2015. március 15-én 13.00 órakkor a Könyvtárnál tartandó ünnepi koszorúzásra és műsorra!


MEGHÍVÓ
2015. február 04.

A képre kattintva a meghívó nagyban is olvasható!


Pályázat: Hangácsi Óvodába konyhalány munkakörre
2015. február 04.

Hangácsi Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Hangácsi Óvoda Főzőkonyhája
konyhalány munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hangács, Petőfi út 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A pályázat letölthető»

Tájékoztató Veszélyes Hulladékok Gyűjtéséről
2015. január

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatásul közöljük, hogy önkormányzatunk 2015 évben ismét megszervezi a veszélyes hulladékok gyűjtését

2015. március 23-án (hétfőn)
2015. május 27-én (szerdán)
2015. augusztus 3-án (hétfőn)
2015. október 26-án (hétfőn)

További részletek»


KÉPEK A FALU KÖZÖS KARÁCSONYÁRÓL!
2014. december


MEGHÍVÓ A FALU KÖZÖS KARÁCSONYÁRA!
2014. december


MEGHÍVÓ KÖZÖS KARÁCSONYFA ÖLTÖZTETÉSRE!
2014. december

Kedves Hangácsiak!

Hozzon egy díszt, öltöztessük fel együtt községünk karácsonyfáját!

A jókedvet és az ünnepi hangulatot fokozva,
az önkormányzat kellemes zenével, forralt borral és meleg teával várja a lakosokat.

Találkozzunk 2014 december 20.-án 14 órakor a buszvégállomáson lévő téren!

Mindenkit szeretettel vár Hangács Képviselő-testülete

Meghívó letölthető»


Lomtalanítás!
2014. március

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2014. április 10-én (csütörtök) és 2015. október 9-én (csütörtök) lesz községünkben a LOMTALANÍTÁS.További részletek»


FŰTS OKOSAN!

VIGYÁZZUNK A LEVEGŐ TISZTASÁGÁRA, ÉS ÓVJUK EGÉSZSÉGÜNKET!
További részletek»


Avar és kerti hulladék égetés szabályai!

Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(VI.19.) számú önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól. További részletek»


 

© 2014-2018 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc - IMPRESSZUM
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.