Archívum 2017

A képre kattintva az üdvözlet nagyobban is olvasható!
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2017. december 18.
2018 évi HULLADÉKNAPTÁR Letölthető*pdf
Általános tájékoztatás leolvasási és számlázási rend változásáról
Tisztelt Felhasználóink!
Társaságunk folyamatosan törekszik az egyre színvonalasabb szolgáltatásnyújtásra, a modern technika által biztosított lehetőségek működésbe történő beillesztésére azért, hogy felhasználóinak igényeit a lehető legjobban kielégíthesse.
A regionális víziközmű-társaságokkal együttműködve a tulajdonosi iránymutatást figyelembe véve elindult az ÉRV ZRt. háttérfolyamatainak és rendszereinek a fejlesztése is. A cél egy gazdaságosan működő, a teljes vízszolgáltatási szektoron belül egységesen és gyorsan fejleszthető rendszer kialakítása.
Ennek a fejlesztésnek az első lépéseként 2018. 01. 01-től a Társaság teljes területére vonatkozóan változás következik be a leolvasási és a számlázási rendben. További részletek letölthetők*pdf

MEGHÍVÓ!/Lehtölthető*.pdf
2017. december 11.

SZILVESZTERI batyus BULI 2017. DECEMBER 31. 19 ÓRÁTÓL
Élőzenét biztosítunk!
Helyszín: Művelődési Ház Hangács
Részvételi díj: 1.500.-Ft/fő
Jelentkezni 2017. december 24. napjáig lehet
Berecz Ákosnénál a 20/999-4951 telefonszámon.
Jelentkezéseket korlátozott számban tudunk elfogadni!


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2017. december 18.

VÁLASZTÁSI HATÁROZAT Szavazókörök kialakítása
További részletek letölthetők pdf*


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2017. december 08.

Tájékoztatás az ünnepnapi hulladékszállításról!
További részletek letölthetők pdf*


MEGHÍVÓ!/LETÖLTHETŐ PDF*
2017. december 11.

MEGHÍVÓ
Hagyományunkhoz híven öltöztessük fel együtt községünk karácsonyfáját!
A jókedvet és az ünnepi hangulatot fokozva, az önkormányzat kellemes zenével, forralt borral és meleg teával várja a lakosokat.
Találkozzunk 2017. december 16-án 15 órakor a buszvégállomáson lévő téren!
Egyben szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a településünk karácsonyi műsorára, amelyet a karácsonyfa-díszítést követően tartunk!
Időpont: 2017. december 16. 16 óra 30 perc
Helyszín: Művelődési Ház
Mindenkit szeretettel várunk!


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2017. december 14

HIRDETMÉNY!
2017.november 07.

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk Hangács Község Településképi Arculati Kézikönyvét és Településképi rendelet-tervezetét elkészítette. Az elkészül Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelet-tervezettel kapcsolatban Hangács Község Önkormányzatának 9/2017. (VI.21.) számú Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.
További részletek letölthetők pdf*


ÉRV TÁJÉKOZTATÁS
2017. november 13..

A TELEPÜLÉSI KÖZKIFOLYÓK (KÖZKUTAK) HELYES HASZNÁLATA TÉLEN
A fagyok beköszöntével az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi hasznos tanácsokkal szolgál a közkifolyók helyes téli használatával kapcsolatban.
Hasznos téli tudnivalók
Hogyan védjük az ivóvízmérőinket és a vízvezetékeinket a fagykárok ellen?
A fagyok beköszöntével érdemes idejében megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező ivóvízmérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségeit. Az ÉRV ZRt. felhívja a figyelmet a vízvezetékek és az ivóvízmérők fagy elleni védelmének fontosságára, amely a belső hálózaton a Felhasználók feladata. A megrongálódott ivóvízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, hitelesítésének költségeit a Felhasználó köteles a szolgáltatónak megtéríteni. Fokozott elővigyázatossággal a károk és a bosszúságok elkerülhetőek. Hogyan?

További részletek»

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata!
2017. október 09.

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata HANGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
További részletek letölthetők pdf*


MEGHÍVÓ IDŐSEK ESTJÉRE!/Letölthető pdf*
2017. október 03.

„Nem az évek számítanak az életünkben, hanem az élet az éveinkben.”
/A.E.Stevenson/

Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. október 6-án 16 órai kezdettel Idősek Estjét szervez,
melyre szeretettel meghívja a nyugdíjasokat.
Helyszín: Művelődési Ház
Program: Óvodások, iskolások műsora, Operett műsor, vacsora élőzenével

Varga István
polgármester
Amennyiben a rendezvényre szállítást igényelne, legyen szíves azt minél előbb jelezze a Hivatalban, vagy a 46/399-868-os telefonszámon!


Egyenlő Bánásmód Hatóság Tájékoztatója!
2017. augusztus 21..

Egyenlő Bánásmód Hatóság esélyegyenlőségi ügyfélfogadás:
Szeptember: További részletek letölthetők pdf*
Auguszus: További részletek letölthetők pdf*


HANGÁCSI FALUNAP 2017. augusztus 5.
2017. augusztus 1.

Képekre kattintva a plakátok nagyobban is olvashatók!
Süteménysütő verseny» Pálinkaverseny» Sörivó verseny»

HIRDETMÉNY
2017. június 27.

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Hangács Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Hangács Község Önkormányzatának .9/2017. (VI.21.) számú Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.hangacs.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Hangács lakossága és a hangácsi ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.
A véleménynyilvánítás határideje: 2017. július 1-től - 2017. július 21-ig. Tovább pdf* »


TÁJÉKOZTATÁS szünidei gyermekétkeztetésről
2017. május 22.

A Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. További részletek»
7. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez Letölthető pdf* word*

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ORVOSI ÜGYELET KÖLTÖZÉSÉRŐL
2017. április 25.

A képekre kattintva azok nagyobban is olvashatók!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ LOMTALANÍTÁSRÓL!
2017. április13

TISZTELT LAKOSSÁG!
Tájékoztatásul közöljük, hogy 2017. április 20-án (Csütörtök) lesz községünkben a LOMTALANÍTÁS.
Kérjük a lakosságot, hogy a lomokat a tárolóedény mellé helyezzék el, reggel 6 órára!
A járművek az útvonalon csak egyszer haladnak végig, így a később kikészített lomok elszállítása nem megoldott.
A lom nem tartalmazhat:
- háztartási hulladékot
- veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékot, faforgácsot, oldószereket, savakat, lúgokat, olajat, gyógyszereket, állati tetemeket
- azbesztet tartalmazó hulladékot
-éles-, hegyes eszközöket
- építési törmeléket
- gumiköpenyt, autóroncsokat
- elektronikai hulladékot
- zöldhulladékot


Egyenlő Bánásmód Hatóság Tájékoztatója!
2017. április 5.

Egyenlő Bánásmód Hatóság Miskolc térségében tartandó esélyegyenlőségi fogadóóra megtartásának időpontjai és helyszíne 2017. április hónapban. További részletek letölthetők pdf*


MEGHÍVÓ MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE!
2017. március 14.


Lakossági Tájékoztató!
2017. március 14.

A helyi iparűzési adó nyomtatványok 2016-ról Letölthetők pdf*
KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK

 

© 2014-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc - IMPRESSZUM
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
Adatkezelési tájékoztató